Duyurular : Türk Demokrasi Vakfı Web Sitesine Hoş Geldiniz! ... Web Sitemiz Test Yayınındadır. ... Lütfen Canlı Yayın Planformu Uygulamamızı İnceleyiniz. ...

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK DEMOKRASİ VAKFITürk Demokrasi Vakfı, 20 Şubat 1987'de bir grup siyasetçi, işadamı, akademisyen ve gazeteci tarafından kar gütmeyen bir sivil toplum örgütü olarak kurulmuştur. Bu yıl 21 yaşına giren vakıf, temel hak ve hürriyetler içinde insan kişiliğinin serbestçe geliştirilmesini sağlamak için istikrarlı bir demokrasinin yaratılmasına yardımcı olmaya çalışmaktadır. Amacı, demokrasiyi sistem olmasının ötesinde, yurt çapında bir kültür ve yaşam şekli haline getirmektir. Bu bağlamda,
Serbest piyasa ekonomisinin büyümesi ve yerleşmesine,
Demokratik değerlerle demokratik kurumların gelişmesine,
Demokratik düşünce ve ideallerin Türkiye ile yurtdışında bütün insanlık için ortak ideal ve hayat tarzı haline gelebilmesine katkıda bulunacak nitelikte faaliyetler yapmaktadır.
Türk Demokrasi Vakfı'nın vakıf senedinde yer alan genel olarak amaçları ise;
Türk demokrasisinin dünü, bugünü ve geleceği üzerine araştırmalar yapmak ve yapılan araştırmaları desteklemek,
Demokrasi eğitimi planlaması yapmak veya yapılanları desteklemek ve bu planlara uygun olarak (ilk, orta, yüksek ğretimde) eğitim ve yöneltme programları oluşturmak,
Demokrasi eğitimi programı çerçevesinde gençler ve yetişkinler için seminerler, sempozyumlar, paneller, açık oturumlar, konferanslar ve benzeri toplantılar düzenlemek,
Amaçlarına uygun her türlü kitap ve dergi yayını yapmak ve yapılanları desteklemek,
Sağlıklı ve istikrarlı bir demokrasiye temel olarak Türkiye'de demokratik değerler sisteminin gelişmesi ve korunmasına gayret etmek,
Amaçları doğrultusunda yurt içinde ve dışında benzer amaçlı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, Türk ve yabancı vakıflar, dernekler, kamu ve özel kuruluşlar ve üniversitelerle ilişki kurmak, ortak programlar düzenlemek;
Demokratik değerler, insan hakları ve serbest ekonomiye özel önem vererek yurttaşlık eğitimi ve insani unsurların geliştirilmesine yönelik projeler düzenlemektir.
Türk Demokrasi Vakfı'nın İstanbul'da bir şubesi, İzmir'de temsilciliği bulunmaktadır. TDV ayrıca MEB Talim Terbiye Kurulu altında faaliyet gösteren Yurttaşlık Eğitimi Komitesi, İnsan Hakları Eğitiminin On Yılı Ulusal Komitesi, İnsan Hakları Danışma Kurulu, Ankara İnsan Hakları İl Kurulu'nun daimi üyesidir.
TDV ilk günden itibaren Türk siyasi hayatının en hassas konularını sürekli gündeminde tutmuş, bu konuların nesnel ve çoğulcu platformlarda tartışılmasını sağlamıştır. Demokratik tutum ve çoğulculuk Türk Demokrasi Vakfı'nın ana ilkelerini oluşturmaktadır. Toplantılarımızda Türkiye'deki mevcut siyasi partilerin liderleri, yöneticileri ve temsilcilerinin hemen hepsi söz almışlardır. Demokrasi, insan hakları, hukuk devleti, vatandaşlık, çoğulcu katılımcı demokratik sistemler, seçim sistemleri, barajlar, temsili sistem, başkanlık sistemi, etnik sorunlar, örgütlenme ve ifade özgürlüğü, siyasi parti kanunları, mahalli idareler, kobiler, siyasi-sosyal reformlar, anayasa değişiklikleri, siyasi etik, uluslararası ilişkiler Türk Demokrasi Vakfı'nın öncelikle ele aldığı konular olmuştur.
TDV ülkemizin demokratikleşmesi ve insan haklarına bireylerin ve kitlelerin daha çok sahip çıkmaları konusunda yoğun ve öncü çalışmalar yapmıştır. Örnek olarak fikir ve inanç özgürlüğü önünde ciddi bir engel oluşturan Türk Ceza Kanunu'nun 141 - 142 maddelerinin, idamın ve Kürtçe konuşma yasağının, örgütlenme özgürlüğü önündeki engellerin kaldırılması, demokratik dernek ve vakıf kanunları gibi çalışmalarda TDV önemli bir rol oynamıştır.
TDV kurulduğu yıllardan bu yana örnek çalışmalarıyla sürekli olarak Türk insanını demokratikleşmeye teşvik etmiştir. 18 yıldan sonra bugün artık TDV yalnız değildir. Çok sayıda vakıf, dernek, kurum ve kuruluşun çalışmalarına öncülük ederek, Türk siyasi ve sosyal hayatına yön vermiş, Türkiye'de sivil toplumun gelişmesine çalışmıştır.


Web Tasarım Ankara, Web Tasarımı Ankara
kepenk tamiri ray dolap ankara mutfak dolabı ankara banyo dolabı ankara vestiyer ankara duvar ünitesi ankara gardrop ankara tv ünitesi ankara vestiyer duvar ünitesi tv ünitesi gardrop mobilya mobilya ankara bamya çorbası etli ekmek mevlana pide bıçak arası konya tandır kuzu tandır fotokopi makinası fotokopi web tasarımı ankara turizm web sitesi kars turları ankara çıkışlı turlar doğum fotoğrafçısı