Duyurular : Türk Demokrasi Vakfı Web Sitesine Hoş Geldiniz! ... Web Sitemiz Test Yayınındadır. ... Lütfen Canlı Yayın Planformu Uygulamamızı İnceleyiniz. ...

Vakıf Senedi


Madde 1: Türk Demokrasi Vakfı 20.02.1987 tarihinde kurulmuştur. Vakfın kısa adı TDV'dir.
Madde 2: Vakfın ikametgahı Ankara'dadır. Yönetim Kurulunun teklifi ile Genel Kurul tasvibi ile Vakıflar Genel Müdürlüğünden izin alınmak şartıyla yurtiçinde ve yurtdışında şube büro veya temsilciliklerkurulabilir.
VAKIF AMACI
Madde 3: İnsan kişiliğinin, temel hak ve hürriyetler içinde geliştirilmesini, serbest ve hür ekonominin doğmasını, yaşamasını ve sürekliliğini gerçekleştirecek sağlıklı, sağlam ve şuurlu demokrasinin ve bunun gerektirdiği değerlerin ve kurumların geliştirilmesini; demokrasi ideali ve düşüncesinin bütün insanlığın ortak dünya görüşü, anlayışı ve yaşayışı haline gelmesine yardımcı olunmasını, bu maksatla yurtiçinde ve dışında tanıtılmasını ve benimsetilmesini sağlamaktır.
VAKFIN ANA FAALİYETLERİ VE GÖREVLERİ
Madde 4: Vakıf genel amacını gerçekleştirmek için;
Türk demokrasisinin dünü, bugünü, geleceği üzerinde araştırma ve inceleme yapar, yaptırır, yapılanları destekler.
Yurtiçinde ve dışında, çeşitli seviyelerde demokrasi eğitimi planlaması yapar, yaptırır, yapılanlara katkıda bulunur. Yapılan eğitim planlaması çerçevesinde eğitim, öğretim, yetiştirme, yöneltme be kurs programları düzenler, uygular.
Demokrasi eğitimi planlaması ve uygulamalarına destek ve paralel olarak gençler, yetişkinler için seminerler, sempozyumlar, paneller, açık oturumlar, konferanslar, kurslar, çeşitli toplantılar ve geziler düzenler. Bu maksatla yapılan yurtiçi ve yurtdışındaki bu gibi faaliyetlere gençlerin, eğitimcilerin, yöneticilerin, planlamacıların, politikacıların, radyo-televizyon be basın mensuplarının katılmalarını sağlar.
Demokrasinin genç kuşaklarca bilinmesi ve benimsenmesi için faaliyetlerde bulunur, gençlere yönelik eğitim merkezleri kurulması ve TDV tarafından finanse edilmesini sağlar, Türkiye ve diğer ülke gençleri ile mübadele programları uygular.
Yurtiçi ve yurtdışı için her türlü yayını ve yayımı yapar, yaptırır, yapılanlara yardımcı olur.
Sağlıklı ve güçlü Türk demokrasisi değerler sisteminin kurulmasın yaşatılmasına ve korunmasına çalışır.
Eğitim ve yöneltme merkezleri, enstitüleri gibi benzeri kurumlar kurar.
Genel amacı gerçekleştirmek, yukarıda belirtilen ana faaliyet ve görevlerin gereklerini yerine getirmek için yurtiçinde ve yurtdışında aynı amaçlı kurum, kuruluş ve kişilerle sürekli koordinasyon ve işbirliği içinde bulunur.
Genel amacı, faaliyetleri ve görevleri doğrultusunda yurtiçinde ve dışındaki vakıflar, dernekler, özel kuruluşlar, kamu kurumları ve kişileri, üniversiteler, fakülteler, enstitüler ile ilişkiler kurar; ortak programlar düzenler, uygular ve yürütür, işbirliği yapar, bunlardan ayni ve nakdi bağış, yardım, teknik ve insan gücü desteği alır.
GERÇEKLEŞTİRME
Madde 5.Vakıf bu amaçlarını gerçekleştirmek için;
Her türlü şirket, tesis, işletme ve ortaklıklar kurabilir, kurulmuş olanlara iştirak edebilir,
Her türlü yurtiçi ve dışı anlaşmalar yapabilir ve hukuki tasarruflarda bulunabilir.
Vakıflar Genel Müdürlüğünden izin ve yetki belgesi almak suretiyle, her türlü menkul, gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralayabilir ve bunlar üzerinde her türlü hakları kurabilir ve kaldırabilir.
Üyelerinden, giriş ve üyelik aidatı toplayabilir.
Her türlü kıymetli evrak, alacak ve hakları iktisap edebilir, satabilir veya başka şekilde devredebilir yada rehnedebilir.
Her türlü bağış ve yardımları kabul edebilir.
VAKFIN ORGANLARI
Madde 6. Vakfın organları şunlardır:
Genel Kurul
Yönetim Kurulu,
Denetleme Kurulu
Web Tasarım Ankara, Web Tasarımı Ankara
keçiören düğün salonu keçiören toplantı salonu keçiören düğün salonları ankara düğün salonu keçiören nikah salonu ray dolap ankara mutfak dolabı ankara banyo dolabı ankara vestiyer ankara duvar ünitesi ankara gardrop ankara tv ünitesi ankara vestiyer duvar ünitesi tv ünitesi gardrop mobilya mobilya ankara bamya çorbası etli ekmek mevlana pide bıçak arası konya tandır kuzu tandır fotokopi makinası fotokopi web tasarımı ankara tercüme büroları tercüme ankara tercüme simultane tercüme fotokopi makinası kiralama fotokopi makinası satışı fotokopi makinası tamiri ev temizliği ofis temizliği nişan sandığı turizm web sitesi doğu ekspresi turu ev tadilatı