Duyurular : Türk Demokrasi Vakfı Web Sitesine Hoş Geldiniz! ... Web Sitemiz Test Yayınındadır. ... Lütfen Canlı Yayın Planformu Uygulamamızı İnceleyiniz. ...


T.C. Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı ve Danimarka Hükümeti tarafından desteklenen “Demokratikleşme Sürecinde Örgütlenme Özgürlüğü” projesi, AB’ye uyum amaçlı demokratikleşme gayretlerinin örgütlenme özgürlüğüne, derneklere, vakıflara uygulamada ne kadar yararlı olduğunu ölçmeyi ve (varsa) uygulama sorunlarının çözümü için siyasi otoriteye öneriler götürmeyi amaçlamıştır.

Türkiye’deki anayasal düzende, T.B.M.M.’nin çıkardığı yasalar kamu görevlilerince “tartışılmadan” uygulanır. Eğer yasa isabetli değilse bunu tartışma ve düzeltme yeri uygulama alanı değil, kamuoyu ve siyaset alanıdır. Sivil ve asker bütün kamu görevlileri, T.B.M.M.’nin çıkardığı yasaları tereddütsüz uygulamakla görevli ve yükümlüdürler. Bir “uygulama sorunu”ndan bahsetmek, anayasal olarak, mümkün değildir.

Türkiye’deki örgütlenme özgürlüğünün de başka ülkelerden de üstün olması hepimizin ortak arzusudur. Demokratikleşme sürecinde çıkarılan uyum yasaları bu arzu doğrultusunda bazı kazanımlar getirmiştir. Bunların en önemlisi, derneklerle ilgili birimin emniyetten alınıp doğrudan mülki idareye bağlanmasıdır. Bu şekilde devlet, dernekleri potansiyel suçlu olarak değil, saygıdeğer ve meşru birer demokratik örgüt olarak görmeye başladığını göstermiştir. İçişleri Bakanlığında kurulan ilgili Dernekler Daire Başkanlığı’nın da şimdiye kadarki tavrı ve çalışmaları, bundan sonrası için bu çağdaş anlayışın geçerli olacağı ve zamanla yasaların daha da liberalleşeceği konusunda umut vermektedir. Projenin hedefi Ankara’da iyi niyetle alınan kararların ve yapılan girişimlerin bütün ülkeye aynı iyi niyetle yansıması ve uygulamanın aynı iyi niyetle uygulanmasını sağlamaya yöneliktir. Türk Demokrasi Vakfı Genel Sekreteri Murat Şengül’ün yönetiminde yürütülen bu projenin amacı, bu konuyu kamuoyunda açıkça tartışmak; devletin getirdiği (ve getireceği) iyileşmelerin fiilen işe yaraması ve bazı kamu görevlilerinin ferdi kusurlarından zarar görmemesi için derneklere ve siyasi otoriteye yardımcı olmaktır.

Projenin ilk aşaması, 22 Aralık 2003 Pazartesi günü Türk Demokrasi Vakfı İstanbul Şubesinde ve Vakıf Başkanı Emre Kocaoğlu’nun moderatörlüğünde olan Durum Tespiti Atölye çalışması adıyla gerçekleştirilmiştir.

İkinci aşama, 27 Ocak 2003 Salı günü Ankara’da Gordion Otel’de ve Vakıf Başkanvekili Prof. Dr. Ergun Özbudun’un moderatörlüğünde yapılmış olan Yuvarlak Masa toplantısıdır. Kamu görevlilerinin de katıldığı her iki toplantıda, Türkiye’deki Örgütlenme Özgürlüğü önündeki engeller ve çareleri tartışıldı.

Üçüncü aşama, 21 Şubat 2003 Cumartesi günü Diyarbakır’da ve Vakıf Mütevelli Heyet Üyesi Prof. Dr. Salih Yıldırım’ın moderatörlüğünde yapılan Uygulama Sorunları Tespit Toplantısıdır. Bu toplantıda, İstanbul ve Ankara toplantılarının bulguları ışığında, yerel uygulama sorunları tartışıldı ve çözüm önerileri araştırıldı.

Bütün bu tartışmaların, ülkemizde örgütlenme özgürlüğünün hak ettiğimiz derecede daha da ilerletilmesine, dernek ve vakıflar yasalarının demokratik dünya ölçülerine göre daha da liberalleştirilmesine yardımcı olduğunu düşünüyoruz.

Web Tasarım Ankara, Web Tasarımı Ankara
keçiören düğün salonu keçiören toplantı salonu keçiören düğün salonları ankara düğün salonu keçiören nikah salonu ray dolap ankara mutfak dolabı ankara banyo dolabı ankara vestiyer ankara duvar ünitesi ankara gardrop ankara tv ünitesi ankara vestiyer duvar ünitesi tv ünitesi gardrop mobilya mobilya ankara bamya çorbası etli ekmek mevlana pide bıçak arası konya tandır kuzu tandır fotokopi makinası fotokopi web tasarımı ankara tercüme büroları tercüme ankara tercüme simultane tercüme fotokopi makinası kiralama fotokopi makinası satışı fotokopi makinası tamiri ev temizliği ofis temizliği nişan sandığı turizm web sitesi doğu ekspresi turu ev tadilatı