Duyurular : Türk Demokrasi Vakfı Web Sitesine Hoş Geldiniz! ... Web Sitemiz Test Yayınındadır. ... Lütfen Canlı Yayın Planformu Uygulamamızı İnceleyiniz. ...


İlki Lahey’de Kadına Karşı Şiddet ve Namus Cinayetleri, ikincisi Stockholm’de Kadının Siyasal Faaliyetlere Katılımı alt başlıkları ile Kültürel Çeşitlilikte Kadının İnsan Hakları olarak ortaya çıkan toplantılar serisinin üçüncüsü 27 – 29 Ekim 2005 tarihleri arasında Londra’da vakfımız tarafından gerçekleştirilmiş olup, faaliyetlerin tümü Kültürel Tartışmalar İnisiyatifinin ürünleridir.

Hızlı iletişim ve hızlı ulaşımın karşımıza çıkardığı bir olgu olarak Globalleşme, kültürler arası değerlendirme, somut bir sonuç olarak etkileşim ve geçişkenliği doğurmaktadır. Kültürel Tartışmalar İnisiyatifi, bu sonuçtan payını alan kadın meselelerini, hedeflediği farklı kültürler, toplumlar ve sistemler arasında buluşturmayı, tartışmayı ve karşılıklı tecrübelerden istifade ederek çözüm önerileri geliştirmeyi sağlamaktadır.

Kültürel Tartışmalar Konferanslarıyla, kadın meselelerine politikacılar, sivil toplum örgütleri, akademisyenler ve uzmanlar arasında yapılan üretken tartışmalar vesilesi ile çözümler bulanabileceğini kanıtlayan bir dizi etkinlik gerçekleştirilmiştir..

Kadın sorunlarına toplumdaki diğer sorunlardan yalıtılmış olarak bakamadığımız gibi kültürel ve dini faktörlerin kadın sorunları üzerindeki etkilerini görmezden gelemeyiz. Pek çok sorun gibi kadın sorunlarının çözümünde yerel yöntem ve değerlendirmelerin yanı sıra ülkelerin kültürel ve dini geleneklerinin dışında kültürel farklılıkların tartışıldığı küresel zeminler büyük önem taşımaktadır. Küreselleşme, iletişim araçları ve toplumlardaki kültürel çeşitlilik, sorunların çözümünde çok kültürlü yaklaşımları zorunlu kılmaktadır. Türkiye’nin AB serüveninde de büyük önem taşıyan kültürel tartışmalarda, kadın sorunlarına bakışta ortak bir vizyon geliştirmek amacıyla, Türkiye’de yaşayan farklı kesimlerden kadınlarla Avrupalı kadınları bir araya getirerek karşılaştıran/kıyaslayan ortak toplantılar düzenlenmiştir. Türkiye ve Avrupa’da kadın sorunlarına yaklaşımda ve çözüm arayışlarında ortak bakış ve dil birliği oluşturmak, ortak girişimlerde bulunmak, mevcut girişimleri desteklemek ve diyalogu güçlendirmek amacıyla çeşitli Avrupa Başkentlerinde yapılan bir dizi toplantı bu tartışmalara büyük katkı sağlamıştır. Toplantılara kadın sorunlarında çözümün kültürel tartışmalardan geçtiğine inanan birçok kesimden önemli katılım, katkı ve destek gelmiştir.

1975’ten bu yana pek çok Dünya Kadın Konferansı ve buluşması ile kadın meseleleri uluslar arası bir statü kazanmış ve tüm kadın sorunları bu konferans ve toplantılarda tanımlanmış, bunların çözümüne ilişkin stratejiler belirlenmiştir. Ancak Kadın Hareketi özellikle Viyana’da 1993 yılında yapılan İkinci Dünya İnsan Hakları Konferansında çok önemli bir dönüm noktası yaşamıştır. Viyana Konferansında, Kadın Hakları İnsan hakları kapsamında ele alınmaya başlanmıştır. Viyana Konferansından sonra kadınların yaşama hakkı, güvenlik hakkı, eğitim, özgür iradelerini kullanabilmek gibi en temel insan haklarını talep ettiği gerçeği uluslararası kabul görmeye başladı. Aile içi şiddete maruz kalmak, okula gönderilmemek, zorla evlendirilmek, çalışmasına izin verilmemek, namus adına şiddet yaşamak ya da öldürülmek gibi bir çok insan hakları ihlaline uğrayan kadınlar için Kadın Haklarının, İnsan Hakları içerisinde yer almaya başlaması çok önemli bir gelişme olmuştur.
Londra’daki atölye çalışmalarında:
1. Kadına Karşı Şiddet,
2. “Namus Cinayetleri” ve
3. Kadın Ticareti gibi, Kadının İnsan Hakları İhlallerinin 3 temel alanını oluşturan konular ele alınmıştır. Bunun yanı sıra
4. Din mi, Kültür mü, Psikoloji mi? Sorularına cevap aranan hayati öneme sahip 4. bir atölye çalışması yapılmıştır. Bu workshop önceki 3 workshop konularının temel motivasyonuna inilmiş, bu merkezden yola çıkıp çözüm önerilerine yön vermeye çalışılmıştır.

Toplantının sonuçları olarak gelmiş olduğumuz noktada Kadın konusunda kâğıt üzerinde bütün meselelerin yasal düzenlemelerinin tamamlanmış olduğu görülmektedir. Bununla birlikte yasal düzenlemeler ile uygulamalar arasında derin farklar vardır ve pratikte yaşanmaya devam eden kadına karşı ayrımcılık ve cinsiyet eşitsizliği devam etmektedir.

Bugün artık toplumsal cinsiyet eşitliği (gender mainstreaming) dünya çapında kabul görmüş bir stratejidir. Ancak kadının güçlendirilmesine, her alanda erkekler kadar söz sahibi olup, manevra alanı bulmasına olanak tanıyan bu stratejinin uygulanmasına yönelik ulusal düzeyde bir iç tasarım geliştirilmeli, yasaların uygulayıcısı organlar oluşturulmalıdır. Ülkelerin bu bağlamda güvenilir veri kaynaklarına, dataya ve bu kaynaklar üzerinden oluşturulacak metodojilerle çözüm üretecek mekanizmalara ihtiyacı vardır. Bu veriler istatistikler, göstergeler, akademik araştırma ve raporlar, sistematik analizler olacaktır. Bunların oluşturulmasında yerel yönetimler ve STK’ların katkısı etkin ve hızlı sonuçlara ulaşmayı sağlayacaktır. Özellikle sivil toplum ile hükümetlerin oluşturacağı interaktif ortamlar cinsiyet eşitliği politikalarının tabanda anlaşılmasını ve uygulanmasına yönelik kampanyaların oluşturulmasını sağlayacaktır.

Uluslararası desteklerin sağlanmasının yanı sıra, projede uygulandığı gibi ülkeler arası dayanışma platformları oluşturulabilir. Ülkeler birbirlerini kuracakları ikili yada çoklu diyaloglarda rehberlik, metodoloji, en iyi uygulama yöntemleri ile enforme edebilir ve omuz verebilir. Hızlı iletişim ve ulaşım çağında bu bilgi akışını formatlamak oldukça kolay bir yol sağlamaktadır.

Kalkınma projelerine toplumsal cinsiyet boyutunun entegre edilmesi gerekir. Kalkınmadan barışa, sağlıktan eğitime, yargıdan emniyete, siyasetten sivil yaşama ve hatta rutin hayatımız içinde fark etmeyeceğimiz şehir planlamaları, mimari, kamu kurumları düzenlemelerine kadar toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinde stratejiler belirlenmelidir.

Kadın sorunları bundan böyle erkeklerin de katılımcı olduğu ortamlarda konuşulmalı, tartışılmalı, çözüm önerilerine onlardan katkı beklenmeli ve böylece erkekler kadın hareketine dâhil edilmelidir.

Web Tasarım Ankara, Web Tasarımı Ankara
keçiören düğün salonu keçiören toplantı salonu keçiören düğün salonları ankara düğün salonu keçiören nikah salonu ray dolap ankara mutfak dolabı ankara banyo dolabı ankara vestiyer ankara duvar ünitesi ankara gardrop ankara tv ünitesi ankara vestiyer duvar ünitesi tv ünitesi gardrop mobilya mobilya ankara bamya çorbası etli ekmek mevlana pide bıçak arası konya tandır kuzu tandır fotokopi makinası fotokopi web tasarımı ankara tercüme büroları tercüme ankara tercüme simultane tercüme fotokopi makinası kiralama fotokopi makinası satışı fotokopi makinası tamiri ev temizliği ofis temizliği nişan sandığı turizm web sitesi doğu ekspresi turu ev tadilatı