Duyurular : Türk Demokrasi Vakfı Web Sitesine Hoş Geldiniz! ... Web Sitemiz Test Yayınındadır. ... Lütfen Canlı Yayın Planformu Uygulamamızı İnceleyiniz. ...

1987'den Gümüze

Türk Demokrasi Vakfı;
- İnsani erdemlerin dayanağı temel hak ve hürriyetlerin geliştirilmesi,
- Kültüre dayalı değerler sisteminin gelişmesi ve korunmasına gayret etmek,
- Ekonomik, kültürel, siyasi gelişmişliğin ve güçlü bir güvenlik korumasının istikrarlı bir demokrasi
yaratacağı inancına katkı,
- Demokrasi öğelerine katılımı yaşam şekli haline getirmiş bir kültür yaratmak,
- Fiil, düşünce ve ideallerin, iletişim ve uzlaşma arayışında olmasını kabul etmek,
- Bütün insanlık için ortak uzlaşı ve müzakere ortamının oluşturmak,
- Temel haklara saygı içeriğinde, uygulanma platformlarının siyasi/felsefi düşünce ve uygulayıcı
taraflarına eşit mesafede olmak,
- Siyaset üstü özenle davranmak,
- İnsanlığın sürekli gelişim ihtiyacında olacağı vurgusunu yapmak,
- Serbest piyasa ekonomisinin büyümesi ve yerleşmesine katkıda bulunmak,
Bu uygulama ilkeleri ile ülkemizi uluslararası alanda da temsil etmekte olup, öncelikle komşu ve kardeş ülkelerdeki demokratik süreçlere müdahil olmadan bilgi, tecrübe, kültür paylaşımı kapsamında işbirliği içinde bulunmaya çalışmaktadır.
Türk Demokrasi Vakfı bünyesinde kurulan ve faaliyet gösteren “Demokrasi Enstitüsü” demokrasiye katılım arzusunu artırarak, demokrasi anlayışının temel öğretim argümanlarının bilimsel perspektife gelişmesi için TBMM, Avrupa Parlamentosu, diğer ülkeler parlamento ve parlamenterleri ile, ilgili kurumlar, Sivil Toplum Kuruluşları, Akademisyenler ve iş dünyasından katılımla çeşitli konularda düzenlenecek projeler, eğitim programları, demokrasi şurası ve seminerlerle birlikte süreli, süresiz ve görsel yayınlar yapmaktadır.

Türk Demokrasi Vakfı’nın Kuruluş Tüzüğünde Yer Alan Amaçları

1) Türk demokrasisinin dünü, bugünü ve geleceği üzerine araştırmalar yapmak ve yapılanları
desteklemek,
2) Demokrasi eğitimi planlaması yapmak veya mevcut ve vakıf amacına uygun olanları desteklemek,
planlara uygun olarak öğrenim ve eğitim programları oluşturmak,
3) Demokrasi eğitimi programı çerçevesinde özellikle gençler için seminerler, sempozyumlar, paneller,
açık oturumlar, konferanslar ve benzeri toplantılar düzenlemek,
4) Amaçlarına uygun kitap ve dergi yayını yapmak ve yapılanları desteklemek,
5) Amaçları doğrultusunda yurt içinde ve dışında kurum ve kişilerle işbirliği yapmak, gerekli yerlerde
şube veya temsilcilikler açmak,
6) Türk ve yabancı vakıflar, dernekler, kamu ve özel kuruluşlar ile üniversitelerle ortak programlar
düzenlemek,
7) Projelerinin uygulanabilmesi için özel birimler meydana getirmek,
8) Yerli ve yabancı kuruluşlara danışmanlık hizmetleri sağlamak,
9) Amacına uygun yabancı kuruluşlar ile uluslararası teşkilatların temsilciliklerini de yapabilmektir.

Türk Demokrasi Vakfı'nın çalışmaları yurt içinde 81 ili ve yurt dışında çok sayıda Avrupa, Asya ve Amerika Devletlerini kapsamıştır.

Türk Siyasi Hayatına Türk Demokrasi Vakfı’nın Katkısı

TDV ilk günden bu yana geçen 25 yıl içinde Türk siyasi, iktisadi, sosyal ve kültürel hayatının en hassas, çözüm bekleyen konularını gündeme getirmiş, bu konuların nesnel ve çoğulcu bir platformda tartışılmasını sağlamıştır. Demokrasinin temel gereklilikleri ve çoğulculuk TDV’nın ana ilkelerini oluşturmaktadır. Faaliyetlerimizde Türkiye’deki mevcut siyasi partilerin, ulusal ve uluslararası kuruluşların liderleri, yöneticileri ve temsilcilerine görüş ve düşüncelerini en özgür ortamda ifade etme imkânı sağlanmıştır. Demokrasi, insan hakları, güneydoğu, seçim sistemleri, siyasi parti kanunları, mahalli idareler, siyasi-sosyal reformlar, anayasa değişiklikleri, siyasi etik, uluslararası ilişkiler, Avrupa Birliği ve terör ile mücadele TDV’nın öncelikle ele aldığı konular olmuştur.

Çalışmaları vatandaşları ve Türkiye Cumhuriyeti kurumlarını demokratikleşmeye teşvik edilmesinde öncü olmaya özen gösterilmiş, TBMM’de İnsan Hakları Komisyonu kurulması ve Siyasi Ahlak Komisyonu oluşturulmasında önemli rol oynamıştır. TDV artık yalnız değildir, çok sayıda vakıf, dernek ve benzeri sivil toplum kuruluşunun çalışmalarına, Türk siyasi ve sosyal hayatına katkıda bulunmaktadır.

TDV yapıcı olmuş ve en hassas konularda dahi ilkelerinden uzaklaşmamış; çözüm getirmeyen eleştirilere itibar etmemiştir. Hiçbir düşünce, ideoloji veya felsefi akıma öncelik vermemiş, önceliği iltifat etmemiştir. Kimsenin düşünce, inanç, ideolaji, felsefe, ırk ve sosyal statüsünü diğerinden öncelikli görmediği gibi bu kriterlerin gelişmesi, değişmesi veya üstünlüğüne değil, bu farklılıklar arasında demokrasinin gereğinin uygulanmasının eğitim, öğretim ve kültürünün öncelikli olmasına çalışılmıştır.

Ülkemizde diğer ülkeler içinde örnek olduğuna inandığımız Cumhuriyet ve Demokrasinin kurulmasını, korunmasını sağlayan, eşitlikçi ve çoğunlukçu vatandaşlık haklarını geliştiren tek ortam ve düzenin, kurtuluş mücadelemizden başlayıp, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ilkelerine kadar varan süreçte Mustafa Kemal ATATÜRK ile askeri ve siyasi arkadaşlarının uygulamaları, ülke, insanlık ve barış sevgileri, çalışmalarımızda en büyük ışığımız olmuştur.

TDV 1987’den bu yana elde ettiği deneyim, birikim, bilgi ve itibarla geleceğe tam bir güvenle bakmaktadır. Çalışmalarımız; ülkemize ve insanlığa saygı, barış ve müreffehlik yolunda hizmet etmek isteyen tüm vatandaşlarımıza ve ulusal veya uluslararası tüm kuruluşlara açıktır.

Web Tasarım Ankara, Web Tasarımı Ankara
keçiören düğün salonu keçiören toplantı salonu keçiören düğün salonları ankara düğün salonu keçiören nikah salonu ray dolap ankara mutfak dolabı ankara banyo dolabı ankara vestiyer ankara duvar ünitesi ankara gardrop ankara tv ünitesi ankara vestiyer duvar ünitesi tv ünitesi gardrop mobilya mobilya ankara bamya çorbası etli ekmek mevlana pide bıçak arası konya tandır kuzu tandır fotokopi makinası fotokopi web tasarımı ankara tercüme büroları tercüme ankara tercüme simultane tercüme fotokopi makinası kiralama fotokopi makinası satışı fotokopi makinası tamiri ev temizliği ofis temizliği nişan sandığı turizm web sitesi doğu ekspresi turu ev tadilatı